AKREDYTACJE

Media ubiegające się o akredytacje dziennikarskie prosimy o przesłanie wypełnionych wniosków akredytacyjnych do Ewy Król – Bednarczyk na adres: pr@wystawaspace.pl, tel. +48 510 026 437  (od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-17:30)

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania akredytacji zamieszczonymi poniżej.

Do pobrania:

Zasady przyznawania akredytacji

Wniosek o przyznanie Akredytacji bezpłatnej

Wniosek o przyznanie Akredytacji odpłatnej